| 06-04-2010 I stire I Florin Bălteanu  

Atenţie! Cad case!

calea mosilor


In asteptarea marelui cutremur, monumente istorice bucurestene incep sa se prabuseasca.

In dimineata zilei de 6 aprilie 2010 cladirea din Calea Mosilor 106, neclasata individual, dar parte a monumentului istoric bucurestean Ansamblul de arhitectură "Calea Moşilor" (cod LMI 2004: B-II-a-B-19233) s-a prabusit partial.Cladirea era locuita cu chirie, la momentul incidentului 8 persoane se aflau în casă. Din datele de pina la acest moment, prabusirea nu a facut victime omenesti. Citeva ore circulatia auto s-a desfasurat pe un singur sens. Este posibil ca circulatia tramvaielor pe Calea Mosilor sa fie oprita pentru ca trepidatiile provocate de acestea sa nu duca la colapsul resutului constructiei. Vecinii afirmă că starea de ruinare se perpetueaza de 10 ani, ca proprietari sint 4 persoane fizice si ca de circa 4 ani acolo locuieste o familie de 12 persoane. In tronsonului vechi al Caii Mosilor sint mai multe cladiri in pragul prabusirii.  

 

Cladirea, potrivit adresei web oficiale a PMB apare in Lista cladirilor expertizate tehnic, incadrate in categorii de urgente, conform normativului P100-92 ca urmare a unei expertize din anul 1993. Aceeasi sursa arata ca, de la modificarea normativului P100 din 1996, proprietarii se pot adresa unui expert atestat pentru incadrarea in clasa de risc seismic corespunzatoare, dar ca pina la 16.02.2010 (data ultimei actualizari a listei) acest lucru nu se petrecuse.

Pentru o imagine realizata posterior celor din 2005, de pe www.norc.ro, click aici. In aceasta se observa ca, fata de 2005, o parte din acoperis se prabusise, iar un copac crescuse pe calcanul cladirii.

 

Reportaje video pe subiect:

- trafic restrictionat pe calea mosilor dupa ce un zid s-a prabusit [realitatea]

- traficul pe calea mosilor restrictionat dupa ce un zid s-a prabusit pe carosabil [antena3]

- cladirile din centrul capitalei o ruina chiar daca primaria da amezi [stirileprotv]

- zid prabusit in centrul capitalei pe mosilor circulatie deviata [stirileprotv]

 

Citate din legislatie pe acest caz

 

Codul Penal vechi

art. 217
(1) " Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinînd altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 ani sau cu amendă.
(2) În cazul în care bunul are deosebită valoare artistică, ştiinţifică, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea de la unu la 10 ani."
(5) Dispoziţiile prevăzute în alin. 2, 3 şi 4 se aplică chiar dacă bunul aparţine făptuitorului."

 

Codul Penal 2009
Art. 253
(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) priveste bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
(5) Dispozitiile prevazute in alin. (3) si alin. (4) se aplica chiar daca bunul apartine faptuitorului.

 

Legea 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice

Art. 36
(1) In scopul protejarii monumentelor istorice proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligati:
a) sa întretina, sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi si a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, conform art. 17;
b) sa asigure paza, integritatea si protectia monumentelor istorice, sa ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, reparatii curente si de întretinere a acestora în conditiile legii;
c) sa înstiinteze de urgenta, în scris, directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primarul orasului ori al comunei respective despre orice modificari sau degradari în starea fizica a monumentelor istorice detinute si aflate în teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;

Art. 45
(1) In vederea protejarii monumentelor istorice si a respectarii prevederilor legale în acest
domeniu autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
g) iau masurile tehnice si administrative necesare în vederea prevenirii degradarii monumentelor istorice;

Art. 46
(1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unitatile administrativ-teritoriale de competenta consiliile locale au urmatoarele atributii:
f) la solicitarea directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, împreuna cu organele de politie, interzic circulatia vehiculelor grele si transportul de materiale explozive în zona de protectie a monumentelor istorice;

Art. 54
(1) Desfiintarea neautorizata, distrugerea partiala sau totala, exproprierea fara avizul Ministerului Culturii si Cultelor, degradarea, precum si profanarea monumentelor istorice constituie infractiuni si se sanctioneaza conform legii.

 

Legea 10/1995 - Legea calitatii in constructii

Art. 5
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte:
a) rezistenta si stabilitate;
b) siguranta in exploatare;
c) siguranta la foc;
d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
f) protectie impotriva zgomotului.

Art. 6
Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si in postutilizarea lor, potrivit responsabilitatilor fiecaruia.
Acesti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici, precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil.

Art. 25
Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor;
c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice;
d) efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii;

Art. 26
Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei;
b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului;
c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;
d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul;
e) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare.

Legea nr. 114 / 1996 - Legea locuintei

Art. 28. - Proprietarul are urmatoarele obligatii:
a) sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
c) sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari exterioare);
d) sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonice etc.).

Art. 29. - Chiriasul are urmatoarele obligatii:
a) sa efectueze lucrari de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
b) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si de instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, de instalatii, obiectele si dotarile aferente;
c) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere;
d) sa predea proprietarului locuinta in stare normala de folosinta, la eliberarea acesteia.

 

 

  

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.