| 18-12-2015 I concurs I Florin Bălteanu I ref. 31 decembrie

Concurs de finanțare a proiectelor dedicate Zilei Culturii Naționale

Ministerul Culturii organizează concurs pentru acordarea de finanțări nerambursabile programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale 2016. Poate participa orice persoană juridică de drept public sau privat, română, autorizată, respectiv înființată în condițiile legii române, care, potrivit actelor constitutive activează în domeniul cultural. Valoarea maximă a finanțării pentru un proiect nu poate depăși 20.000 lei. Este necesară o contribuție a solicitantului din surse proprii sau atrase de 10%. Fondul total alocat este de 120.000 lei.

citeste tot articolul

 


 

| 18-12-2015 I anunţ I preluare I F. Bălteanu I ref. ianuarie 2016

Concurs organizat de DJC Vaslui pentru compartimentul Monumente istorice și arheologie

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant în cadrul compartimentului Monumente istorice și arheologie. Sînt căutați absolvenți de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență într-unul din domenile: științe umaniste (istorie); arhitectură și urbanism (arhitectură - conservare și restaurare de arhitectură, urbanism - proiectare și planificare urbană), științe inginerești (construcții civile, construcții și fortificații) cu o vechime în specialitate de minimum 9 ani.

citeste tot articolul

 


 

| 27-11-2015 I anunț I Florin Bălteanu I ref. 11 decembrie

Concurs pentru ocuparea funcției de arhitect-șef pentru comuna Cernica

Se organizează concurs de selecție pentru funcția de arhitect-șef al comunei Cernica. Se pot înscrie absolvenți de studii universitare în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă care au cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. d) din Legea nr. 350/2001 și o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 11 decembrie.

citeste tot articolul

 


 

| 26-11-2015 I concurs I Florin Bălteanu I ref. 21 decembrie

MC solicită propuneri pentru nominalizarea de membrii în Consiliul AFCN

Ministrul Culturii invită organizaţiile neguvernamentale din domeniul culturii să formuleze nominalizări în vederea constituirii Consiliului Administraţiei Fondului Cultural Național pentru perioada 2016-2017, conform prevederilor legale. Propunerile trebuie trimise pînă cel tîrziu la data de 21 decembrie 2015 la adresa Ministerului Culturii, Bd. Unirii nr. 22, Sectorul 3, 030833, în atenţia Cabinetului Ministrului sau pe e-mail cabinet.ministru@cultura.ro.

citeste tot articolul

 


 

| 26-11-2015 I concurs I Florin Bălteanu I ref. decembrie

Guvernul caută 30 de viitori angajați, între aceștia pot fi și arhitecți, urbaniști sau istorici

Guvernul României are în curs de desfășurare concursuri pentru ocuparea a 30 funcții publice, între acestea două sînt pentru debutanți în cadrul Direcției Generale Juridică și Patrimoniu Cultural a Ministerului Culturii și 6 pentru consilieri evaluare-examinare în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

citeste tot articolul

 


 

| 11-11-2015 I concurs I Florin Bălteanu I ref. 19 noiembrie

Concurs angajare Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu al Academiei Române organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific, gradul I, în domeniul istorie, specializarea istoria orașelor românești din epoca modernă, societate și cultură urbană în epoca modernă, atlase istorice ale orașelor din România. Dosarele pot fi depuse pînă pe 19 noiembrie.

citeste tot articolul

 


 

 

Vizualizati anunturile 1 - 6 dintr-un total de 106 

< Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inainte >