| 27-06-2013 I ştire I Florin Bălteanu      

Guvernul își dorește mai puțină dezbatere în procedura de evaluare de mediu a planurilor și programelor

 Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

„Aprobarea prezentului act normativ va contribui la îndeplinirea obiectivului de asigurare a unui nivel înalt de protecţie a mediului şi la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea anumitor planuri şi programe, în scopul promovării dezvoltării durabile, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. [...] Totodată, autoritățile de mediu pot emite acte de reglementare în cel mai scurt timp posibil, lăsînd posibilitatea publicului de a se implica și participa în proceduri încă de la început." Se arată în Nota de fundamentare a propunerii de Hotărîre de Guvern.

Joi, 20 iunie, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a publicat spre consultarea publicului, pe pagina web proprie, un proiect de act normativ menit să înlocuiască HG 1.076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Dincolo de ajustările provenite din racordarea la modificările legislative survenite din 2004 pînă în prezent şi reorganizarea survenită de după recenta dispariţie a Agenţiilor Regionale pentru Protecţia Mediului, proiectul de act normativ aduce o serie de modificări de substanţă referitoare în principal la scurtarea timpilor etapelor de procesului de evaluare privind impactul asupra mediului.

Reducerea duratei procedurii de avizare se observă cel mai bine atunci cînd aceasta este privită din perspectiva participării civice. Implicarea publicului se face, ca şi în momentul de faţă, „încă de la iniţierea planului sau programului" (art. 7, alin. 8), sub idealul de fixare a „unor intervale de timp corespunzătoare care să permită publicului să participe efectiv şi din timp la etapele procedurii" (art. 28, alin 1, rămas valabil).

Vă prezentăm lista modificărilor referitoare la perioadele componentelor procedurii de avizare.

 

HG 1.076/2004

proiect HG

autoritatea transmite titularului proiectului obligativitatea efectuării evaluării

în 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului

nespecificat

autoritatea competentă ia decizia încadrării în procedură

în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării

nesp.

decizia motivată a etapei de încadrare se publică de autoritatea competentă

în termen de 3 zile calendaristice de la luarea ei

nesp.

publicul poate formula comentarii privind decizia de a încadra proiectul în procedură

în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului

în termen de 5 zile calendaristice de la publicarea anunţului

autoritatea competentă poate reconsidera decizia privind încadrarea în procedură

în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului în care publicul poate formula comentarii

nesp.

decizia finală privind încadrarea se publică

în termen de 3 zile calendaristice

nesp.

titularul e obligat să trimită autorităţilor proiectul şi raportul de mediu după finalizarea celui din urmă

în termen de 5 zile calendaristice

nesp.

titularul este obligat să trimită proiectul tradus pentru consultarea într-o altă ţară (dacă este cazul)

în termen de maximum 20 zile calendaristice

nesp.

autorităţile interesate au obligaţia ca să trimită autorităţii de mediu un punct de vedere detaliat

în termen de 45 zile calendaristice de la data primirii proiectului

în termen de 20 zile calendaristice de la data primirii proiectului

de la termenul anunţului autorităţilor privind finalizarea raportului de mediu, titularul de proiect organizează dezbaterea publică

în 45 de zile calendaristice

în 20 de zile calendaristice

(de observat că proiectul de HG sterge termenul de la care se numără cele 20 de zile)

idem, în cazul efectelor transfrontaliere

în 60 de zile calendaristice

în 35 de zile calendaristice

în etapa de încadrare, titularul proiectului publică elaborarea primei versiuni a acestuia şi date despre consultarea publică

de două ori, la  interval de 3 zile calendaristice

nesp.

posibilitatea de a trimite în scris comentarii şi sugestii la sediul autorităţii competente privind prima versiune a proiectului, după publicarea ei

în termen de 15 zile de la data ultimului anunţ (= 3 + 15 zile calendaristice)

în termen de 5 zile calendaristice de la publicarea anunţului

publicul poate formula comentarii privind concluziile din etapa de încadrare

în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului

în termen de 5 zile calendaristice de la publicarea anunţului

decizia iniţială şi cea finală se vor aduce la cunoştinţă publicului prin publicarea de către titularul proiectului.

în termen de 3 zile calendaristice de la luarea lor

nesp.

titularul proiectului publică disponibilizarea proiectului, finalizarea raportului de mediu, precum şi organizarea dezbaterii publice

de două ori, la  interval de 3 zile calendaristice

nesp.

publicarea se face

cu 45 de zile calendaristice înainte de data realizării dezbaterii şi la 45 de zile de la data ultimului anunţ

cu 20 de zile calendaristice înainte de data realizării acestei dezbateri

idem, în cazul efectelor transfrontaliere

cu 60 de zile calendaristice înainte

cu 35 de zile calendaristice înainte

în cazul efectelor transfrontaliere, titularul invita la dezbaterea publică, autorităţile străine şi publicul străin

cu 70 de zile calendaristice înaintea dezbaterii

cu 35 de zile calendaristice înaintea dezbaterii

în cazul modificărilor unor proiecte anterior avizate, între anunţul privind disponibilizarea proiectului, finalizarea raportului de mediu şi dezbaterea publică sînt

situaţie nediferenţiată anterior:

3 + 45 zile calendaristice

 

10 zile calendaristice

dacă nu există comentarii din partea publicului, autoritatea competentă ia decizia de emitere a avizului de mediu revizuit în termen de

nesp.

15 zile calendaristice de la data expirării termenului consultării publice

titularul proiectului are obligaţia de a publica un anunţ referitor la emiterea avizului de mediu

în termen de 5 zile calendaristice de la data afişării de către autoritatea competentă

nesp.

 

Proiectul de Hotărîre de Guvern nu mai conţine aliniatul  „Pe baza observaţiilor justificate, primite din partea publicului, titularul planului sau programului aduce modificări proiectului de plan sau de program şi/sau raportului de mediu elaborat pentru acesta." (HG 1.076/2004, art. 21, alin. 3). Dispare de asemenea art. 25, alin. 6 "În cazul în care raportul de mediu sau comentariile publicului evidenţiază un potenţial efect negativ semnificativ, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune motivat, în scris, refacerea proiectului de plan sau de program, în vederea prevenirii, reducerii şi compensării efectelor negative semnificative asupra mediului."

În locul acestora, este reformulat art. 24, alin. 4 astfel: „În cazul în care raportul de mediu este incomplet sau de o calitate insuficientă pentru a asigura conformarea cu prevederile prezentei hotărâri, precum şi ca urmare a observaţiilor justificate primite din partea publicului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune în scris refacerea proiectului de plan sau de program şi/sau a raportului de mediu, după caz."

Pînă acum, publicul putea consulta în cadrul procedurii de avizare şi documente „nerelevante" (art. 29, alin. 1). Proiectul de HG lasă la dispoziţia publicului doar documentele considerate „relevante", fără a se defini „relevanţa" sau modul în care ea se poate determina. 

Potrivit proiectului Guvernului, titularul proiectului are obligaţia de a informa autorităţile consultate pe durata procedurii, publicul şi statele potenţial afectate şi de a pune la dispoziţie acestora următoarele: a) planul sau programul adoptat şi b) avizul de mediu emis (art. 34).

În momentul de faţă, investitorul trebuie să publice pe parcursul procedurii şi o declaraţie privind modul în care consideraţiile privind mediul au fost integrate în plan sau în program, modul în care raportul de mediu a fost pregătit, motivele pentru alegerea alternativei de plan sau program avizate, în comparaţie cu alte alternative prezentate şi măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului." (art. 33, alin. 1). Acestea sînt incluse în avizul de mediu, însă înainte de acordarea acestuia, publicul va fi lipsit de aceste informaţii.

Ca şi în acest moment, documentaţiile necompletate de titular, într-un an, cu informaţiile solicitate de autoritatea competentă se clasează. Acum, dacă trecerea unui an de abandon al proiectului, dacă investitorul revine, el trebuie să reia întreaga procedură. O modificarea a HG 1.076/2004 constă în suprimarea acestei condiţii.

O altă modificare este cea art. 38 al actualei HG, potrivit acesteia, competenţa emiterii avizului de mediu poate fi delegată.

Unele amenzi sînt dublate în proiectul Guvernului, iar altele rămîn neschimbate. Din a doua categorie fac parte nerespectarea avizului de mediu şi supunerea spre adoptare a planului/ programului într-o altă formă decît cea avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. În aceste situaţii amenda poate varia între 40.000 lei la 50.000 lei.

Ca şi pînă în prezent, îndeplinirea planului de monitorizare a efectelor implementării proiectului asupra mediului este în responsabilitatea titularului, iar acesta trebuie să depună anual rezultatele programului de monitorizare la autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Tot ca în prezent, nu sînt stabilite sancţiuni pentru situaţia în care titularul nu se achită de această obligaţie. O altă prevedere a cărei neaplicare rămîne nesancţionată, este cea prin care autoritatea competentă trebuie să informeze publicul privind analiza proprie a rezultatelor monitorizării implementării oferite de titular. Neclarificată a rămas şi posibilitatea expirarea valabilităţii avizului în cazul în care proiectul nu a fost implementat, dar contextul în care el ar trebui realizat s-a schimbat.

Dintre celelalte modificările aduse de proiectul legislativ, amintim: transformarea Comitetului Special Constituit implicat în etapa de încadrare a proiectelor în procedura de evaluare de mediu în Comisie de Analiză Tehnică şi faptul că actualizarea cuantumului tarifelor aplicate pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare la mediu se va face prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi nu prin ordinul Ministrului Mediului, ca pînă acum.  

 

Direcţia Evaluare Impact şi Controlul Poluării din cadrul ministerului, așteaptă, pînă pe 30 iunie (10 zile de la publicarea anunțului), reacțiile publicului.

Mai multe informații pe pagina web a ministerului care anunță consultarea publică (link extern).

 


  

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

      
Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.