marti | 28-09-2010 | | 28-09-2010 | stire I grupaj de Florin Balteanu

Poziţia Grupului pentru Salvarea Roşiei Montane din ASE

 panorama rosia montana

 

Prezentul semnal va propune un grupaj de patru documente realizate de profesori din cadrul ASE ce analizeaza situatia proiectului RMGC.  

"Minvest a cerut la ANRM o licenţă nouă, sub prevederile legii nr. 61 <n.r.: din 1998>. ANRM i-a eliberat licenţa de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, judeţul Alba, nr. 47/1999 (Licenţa 47 pe scurt), aprobată de Guvern prin H.G. Nr. 458 din 10 iunie 1999, publicată în M.O. Partea I, Nr. 285/21.VI.1999. [...] Perimetrul iniţial de circa 1200 ha al Licenţei de exploatare 47/1999 deţinută de RMGC prin transferul din 2000 de la Minvest a fost modificat de către ANRM, în interesul RMGC, de 3 ori: mărire, în 1999, la aproximativ 2000 ha şi, în 2001, la 4282 ha şi micşorare, în 2004, la 2388 ha, ceea ce este ilegal, deoarece Legea Minelor 61/1998, spune la Art. 11 (2) „ Prevederile licenţei rămân valabile pe toată durata acesteia, în condiţiile existente la data încheierii", iar Legea Minelor 85/2003 spune la Art. 60 (1):„Prevederile licenţelor de explorare şi/sau exploatare aprobate de Guvern rămân valabile pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate". [...] Proiectul Roşia Montană trebuia să aibă o licenţă de exploatare proprie, şi nu avea, la data depunerii celei de a doua cereri pentru eliberarea acordului de mediu (14.12.2004). Licenţa de exploatare nr. 47/1999, care stă la baza Memoriului de prezentare a Proiectului Roşia Montană depus la APM Alba în data de 14.12.2004 în vederea obţinerii acordului de mediu - era pentru mina veche, de mici dimensiuni (500.000 tone minereu anual), de la Roşia Montană, nu pentru proiect, care a fost definitivat în 2001. [...] Legea nr. 85/2003 , la Art. 18, alin. (2), spune că: „Licenţa de exploatare se acordă: a) direct titularului licenţei de explorare, la solicitarea acestuia, ...; b) câştigătorului unui concurs public de ofertă, ... ." Dar RMGC nu a fost titularul unei licenţe de explorare, ci a fost (este) titularul unei licenţe de exploatare. Deci varianta a) cade şi rămâne valabilă varianta b), ca RMGC să câştige un concurs public de ofertă. Să observăm că nu se poate organiza un concurs public de ofertă pentru Roşia Montană, pentru că: Art. 11, alin. (1) din Legea Minelor 85/2003 spune că „Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale,...., precum şi instituirea dreptului de servitute pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise." [...] Ori, la Roşia Montană, există categoric monumente istorice, religioase şi situri arheologice de interes deosebit, cu toate descărcările de sarcină arheologică date ilegal lui RMGC de către Ministerul Culturii [...] Masivul Cârnic, obiectivul central al exploatării la suprafaţă preconizate de RMGC, redevine, prin hotărârea judecătorească a Curţii Supreme din dec. 2008, sit arheologic sub protecţia Legii 258/2005 Art. 5 (1), Roşia Montană fiind prin Legea 5/2000, anexa 3, protejată ca patrimoniu naţional de valoare excepţională. [...] Din acest motiv, cererea iniţială de acord de mediu , din data de 14.12.2004, a rãmas fãrã obiect si întreaga procedură ar trebui anulată, nu suspendată." citeste mai mult în 24 argumente ‘contra' proiectului Roşia Montană. Niciun argument ‘pentru', GRUPUL PENTRU SALVAREA ROŞIEI MONTANE DIN ASE (GSRM-ASE) 

 

Grupaj de analize ale GSRM-ASE prvind proiectul RMGC:
Raportul comisiei din Academia de Studii Economice, 29 mai 2003
Raportul comisiei Grupului pentru Salvarea Roşiei Montane din ASE, 14 iunie 2010
Scrisoare deschisă adresată excelenţei sale, Domnului László Borbély, Ministrul Mediului şi Pădurilor
24 argumente ‘contra’ proiectului Roşia Montană. Niciun argument ‘pentru’
 

Pe acelaşi subiect:
Bran, P. (coord.), Componenta ecologică a deciziilor de dezvoltare, economică a zonei Munţilor Apuseni. Studiu de caz Roşia Montană, Editura ASE, Bucureşti, 2003
Bran, P.; Roşca, I.G.; Bran, Florina; Manea, G.; Creţu, Raluca, Dimensiunea economică a impactului de mediu. Studiu de caz Roşia Montană, Editura, ASE, Bucureşti, 2004
 

 

Tags: Roşia Montană

 


Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.