| 20-04-2011 | analiză | Florin Bălteanu   

10 clădiri de patrimoniu dispărute în 2010

 

Casa Dobre Nicolau - Casa Mihai Eminescu - Fabrica Timpuri Noi (fostă Lemaître) - Casa Mathias Huyer - Casa din str. Tudor Arghezi, nr. 4 - Casa din Calea Mosilor, nr. 160 - Casa Gheorghe Cantacuzino - Casa Simona Lahovary - Casa din Calea Mosilor, nr. 106Clădire, fostul Oficiu Poştal 1, str. Matei Millo, nr. 10

 

Casa Nicolau Dobre, strada Ştirbei Vodă 89 / strada Berzei 34, sector 1

 

Protecţie: parte dintr-un monument istoric de tip „ansamblu” de grupa valorică B, (str. Ştirbei Vodă), Zona Construită Protejată nr. 23 „Ştirbei Vodă”;
Data demolării: decembrie;
Bază legală: autorizaţie emisă în regim de urgenţă (pentru monumente istorice nu se pot emite astfel de autorizaţii, regimul de urgenţă a fost motivat de pericolul prăbuşirii, casa nu prezenta la exterior fisuri) nr. 546/10.11.2010 pentru cele 7 cladiri afectate de dublarea diametralei N-S, pe segmentul din str. Berzei dintre Calea Plevnei şi Str. Ştirbei Vodă. Autorizaţia, care "are la bază" avizul Direcţiei de Cultură Bucureşti (DCPNMB), nr. 17/Z/11.01.2011, nu arată că imobilul făcea parte dintr-un ansamblu monument istoric; 
Observaţii: Municipalitatea a comandat în 2008 un studiu istoric referitor la clădire. În urma acestuia clădirea rezulta ca avînd o valoare suficientă pentru a fi clasată individual în Lista Monumentelor Istorice (LMI). Municipalitatea nu a folosit studiul istoric. Utilizînd acelaşi studiu istoric, UAR a făcut o cererea de clasare depusă prin adresa 1.198/08.11.2010 la DCPNMB (1.941/08.11.2010) şi MCPN (4.429/08.11.2010). Nu am primit vreun răspuns. La mijlocul lui decembrie clădirea a fost demolată spre a elibera amplasamentul pentru proiectul axei Buzeşti-Berzei. Înainte de demolare Pro_ do_mo a încercat obţinerea autorizării fotografierii interiorului, lucru ce nu a fost obţinut. Demolarea a început în noaptea de 10-11 decembrie (vineri spre sîmbătă), cînd cea mai mare parte din clădire a fost transformată în moloz. În ziua de 10 decembrie (cînd municipalitatea realizase organizarea de şantier pentru demolare) Ministerul Culturii a dat un comunicat de presă prin care arăta că nu există vreun aviz pentru demolare (cum de altfel nu exista o cerere în acest sens), că “dezavuează” orice încălcare a legii şi “deplinge” evitarea unui dialog din partea PMB pe subiect. O dată cu demolarea este posibil ca imaginea interiorului, foarte valoroasă, să fi fost ştearsă pentru todeauna din memoria generaţiilor viitoare. La începutul lui ianuarie 2011, după ce a fost discutată cererea PMB privind demolarea în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (CZMI), direcţia deconcentrată a MCPN la nivelul Municipiului Bucureşti a considerat că singurul lucru pe care îl poate face pentru protecţia resursei culturale este să ceară municipalităţii reconstrucţia clădirii pe un nou amplasament. Societatea Academică din România (SAR) şi Asociaţia Salvaţi Bucureştiul (ASB) au făcut plîngere penală. Citiţi mai multe date despre clădire pe www.observatorulurban.ro 
>>>începutul articolului>>>

   

Casa în care a locuit Mihai Eminescu, strada Buzeşti, nr. 5, sector 1 

 

Protecţie: monument istoric pînă la declasarea din Ordinul Ministrului Culturii 2.625/27.10.2010, în zona de protecţie a cel puţin unui monument istoric de grupa B (Casă, Str. Buzeşti 2-4);
Data construirii: incertă, vezi observaţii;
Data demolării: decembrie;
Bază legală: autorizaţie eliberată în regim de urgenţă de către PMB, nr. 597/08.12.2010;
Observaţii: Regimul de urgenţă a fost motivat de iminenţa prăbuşirii. Casa nu prezenta la exterior fisuri. Pentru demolarea oricăreia dintre clădirile aflate pe axa Buzeşti-Berzei era necesar un aviz privind protecţia patrimoniului cultural (de la DCPNMB sau de la MCPN, după caz). Municipalitatea a motivat autorizarea în regim de urgenţă a demolărilor pe axa Buzeşti- Berzei (cu ocolirea obţinerii avizului de la DCPNMB înainte de demolare) prin pericolul public de prăbuşire pentru un număr de 65 clădiri. Considerînd doar imaginea din stradă oferită de clădire, aceasta nu avea valoare arhitecturală. Clădirea este trecută în LMI ca fiind cea în care a locuit Mihai Eminescu. Placa memorială de pe clădire afirmă că în acel loc „s-a aflat casa” în care a locuit poetul. Tratarea faţadei clădirii datează din secolul XX-lea. Studiul istoric, deşi foloseşte ca principal motiv al declasării afirmaţia din textul plăcii memoriale („s-a aflat casa”), nu face vreo referire la sursa documentară a informaţiei de pe respectiva placă amplasată de municipalitate în 2005. Suprapunînd conturul clădirii la sol de la sfîrşitul secolului XIX-lea cu cel de dinainte de demolare se obsevă că în partea posterioară a construcţiei, pe o porţiune, acestea coincid şi că partea de la stradă înglobează conturul vechi. Un studiu al zidăriei ar fi fost concludent privind eventuala păstrare şi extindere a casei în care a locuit Eminescu. Cu un dosar de declasare minimal, un traseu al acestuia în procedura de declasare sărind cîteva etape obligatorii şi o demolare “de vineri” nu putem să transmitem generaţiilor următoare decît o enigmă.  
>>>începutul articolului>>>

   

Fabrica Timpuri Noi (fostă Lemaître), Splaiul Unirii, nr. 165 , sector 3 

 

Protecţie: incinta industrială a fost monument istoric pînă la declasarea parţială din Ordinul Ministrului 2.406/24.09.2009, de la această dată, partea demolată s-a aflat în zona de protecţie a părţii nedeclasate şi a monumentelor din str. Ion Minulescu 38 şi 46;  
Data construirii: sf. sec XIX - sec. XX; 
Data demolării: noiembrie;  
Bază legală: autorizaţia nr. 697/09.08.2010 eliberată de Primăria Sector 3; 
Observaţii: Prin Ordinul Ministrului 2.406/24.09.2009 statutul de monument istoric al obiectivului “Uzinele Timpuri Noi” a fost restrîns de la întreaga incintă industrială la vechea clădire a administraţiei. (Posibile) fragmente de construcţii anterioare Primului Război Mondial, Hala de Vagoane realizată în anii 1925 şi construcţiile realizate în anii ’70 - ’80 au fost declasate. OUB a sesizat în 2009 Instituţia Prefectului de faptul că PUZ- Splaiul Unirii, nr. 165 aprobat prin HCGMB 32/19.02.2009 are la bază avizul DCPNMB 1.141/Zp/25.09.2008, favorabil, dar care pune condiţia declasării monumentelor istorice afectate (lucru ce nu s-a petrecut la momentul aprobării PUZ, şi care nu s-a petrecut decît în parte pînă astăzi). Instituţia Prefectului a răspuns că avizul DCPNMB nu condiţionează ca declasarea să se facă înainte de aprobarea PUZ-ului care aplicat ar duce la dispariţia monumentelor. MCPN a sesizat municipalitatea în 2009 privind această HCGMB, fără vreun rezultat. Reamintim că România s-a angajat prin ratificarea Convenţiei de la Granada pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, ca protecţia patrimoniului să fie unul dintre obiectivele esenţiale ale amenajării teritoriului şi urbanismului. Autorizaţia de desfiinţare a fost eliberată de Primăria Sector 3, deşi clădirile vizate se aflau în zona de protecţie a unor monumente.   
>>>începutul articolului>>>

   

Casa din Calea Moşilor, nr. 160 / str. Mîntuleasa, nr. 37, sector 2

 

Protecţie: parte dintr-un monument istoric de tip „ansamblu" de grupa valorică B (Calea Moşilor), Zona Construită Protejată nr. 1 „Calea Moşilor";
Data construirii:1899-1911;
Data demolării: iunie;
Bază legală: autotizaţie eliberată de Primăria Sectorului 2 nr. 1007/139 M /22.09.2009, aviz DCPNMB 952/Z/28.07.2008
Observaţii: Înainte de demolare clădirea a fost nefolosită mai mult timp, o perioadă de timp accesul la parterul nu a fost restricţionat . Cazul apare în OUB nr. 4/2010: O clădire veche de peste 100 de ani de pe Calea Moşilor a fost demolată, C. Ivanov      
>>>începutul articolului>>>

 

Casa Mathias Huyer, Şoseaua Kiseleff, nr. 39, sector 1 

 

Protecţie: zona de protecţie a unui monument istoric grupa A (Casa N. Titulescu), ZCP 72 „Parcelarea Averescu";
Data construirii: 1894; extinsă în perioada 1899-1911;
Data demolării: septembrie;
Bază legală: aviz DCPNMB, nr. 651/ Z/14.07.2010;
Observaţii: ASB a trimis două adrese către MCPN solicitînd revocarea avizului DCPNMB, invocîndu-se nerespectarea instrucţiunilor MCC. nr. 5878/2004 privind competenţele de avizare (art. 5). ASB invocînd, acelaşi act, a solicitat Primăriei Capitalei (PMB) să nu elibereze autorizaţia de desfiinţare. PMB a eliberat-o. MCPN a a răspuns că avizul a fost emis corect. Suspendarea avizului DCPNMB a făcut obiectul dosarului 44206/3/2010 iniţiat de ASB. Proprietarul a demolat clădirea în week-end-ul 25-26 septembrie, înainte de termenul din instanţă de pe 13 octombrie, procesul a rămas fără obiect. Mare parte din faţada principală din proiectul de autorizare a construcţiei, folosită ca ilustraţie pentru articol, s-a păstrat pînă la demolare.   
>>>începutul articolului>>>

   

Casa din strada Tudor Arghezi, nr. 4, sector 2 

 

Protecţie: zona de protecţie a unui monument istoric grupa A (Centrul Istoric), Zona Construită Protejată nr. 21 „Jean-Louis Caldreon”;
Data construirii: anterior anului 1846;
Data demolării: septembrie;
Bază legală: autorizaţie eliberată de PMB, 276/934949/2.09.2010; 
Observaţii: A existat un studiu privind imobilul realizat de o persoană atestată, comandat de proprietar, ce identifica o valoarea culturală suficientă pentru clasarea în LMI. Ulterior, proprietarul a comandat un alt studiu istoric, semnat de o persoană neatestată, din care rezultă lipsa valorii culturale. Al doilea studiu a fost folosit ca fundamentare a deciziei de demolare. Avizul a fost emis de direcţia deconcentrată a MCPN, deşi Instrucţiunile MCC. nr. 5878/2004 privind competenţele de avizare arătau că în acest caz era necesar avizul direct al ministerului. PMB a emis autorizatia de desfiinţare la cîteva zile dupa ce se făcuse organizarea de şantier.     
>>>începutul articolului>>>

    

Casa Gheorghe Cantacuzino, strada Gutenberg, nr. 3A, sector 5 

 

Protecţie: imobilul este în zona de protecţie a unui monument istoric de grupa A (Biserica Sf. Ilie - Gorgani), Zona Construită Protejată nr. 6 „Bd. Regina Elisabeta - M. Kogălniceanu”;
Data construirii: a doua treime a secolului. al XIX-lea, mai multe intervenţii ulterioare pînă în 1938;
Data demolării: mai-iulie;
Bază legală: Autorizaţie nr. 247-I-2009, eliberată de Primăria Sector 5, Avizul Direcţiei de Cultură Bucureşti nr. 94/Z/12.08.2008;
Observaţii: Pe 11 ianuarie organizaţia Pro_do_mo a depus o cerere de clasare de urgenţă. Pe 25 ianuarie Asociaţia pentru Memorie Identitară Carpaţi (AMIC) a depus o cerere de Ordonanţa preşedinţiala pentru anularea autorizaţiei de desfiinţare. Pe 28 ianuarie CZMI propune neclasarea. Pe 1 martie DCPCN decide oprirea procedurii de clasare (deşi această acţiune nu este în atribuţia ei. Propunerea de aviz negativ trebuie înaintată Secţiunii de Evidenţă a CNMI). În aceeaşi zi s-a respins ordonanţa preşedinţială. Pe 17 mai Secţiunea de Evidenţă la care dosarul de clasare ajunsese, în urma contestaţiei autorului şi a unor ONG-uri, este de acord cu clasarea. Exprimarea deciziei Sectiunii de Evidenţă a fost întârziată de existenţa în dosarul de clasare a mai multor documente, emise de diverse instituţii, în care adresa poştală a imobilului nu concorda. Pe 25 începe demolarea, pe 26 CNMI este de acord cu clasarea. Cu o oarecare inerţie Inspectoratul Teritorial în Construcţii opreşte demolarea. Fără a se schimba contextul procedural, acţiunile distructive continuă. Se apelează la intervenţia poliţiei pentru stoparea distrugerilor. Pe 26-28 mai Direcţia de Cultură Bucureşti refuză declansarea procedurii de clasare de urgenţă şi să anuleze avizul de demolare, deşi Direcţia Monumente a Ministerului Culturii îi ceruse expres acest lucru. În urma acestui refuz, 22 de ONG-uri au solicitat ministrului Kelemen Hunor demiterea directorului Nicolae Stan şi a expertului Ştefan Damian. Prefectul a atacat în instanţă autorizaţia de desfiinţare. CNMI, în şedinţa 02.06.2010 şi apoi ministrul s-au pronunţat pentru neclasare. Clădirea a fost demolată. Urmare a acestei hotărîri, Prefectura a refuzat ajutorul ASB, Pro_Do_Mo şi AMIC şi a acţionat pentru retragerea acţiunii în instanţă. Pentru demolarile făcute cît timp autorizaţia era suspendată s-a facut plîngere penală contra muncitorilor de către ASB şi AMIC. Acestea sunt încă în cercetare la Secţia 17 Poliţie. Este în curs de judecare dosarul 35326/3/2010 prin care AMIC şi ASB cer anularea autorizaţiei de desfiinţare. La o cerere a OUB către MCPN de a analiza parcursul aplicării procedurii de clasare în acest caz şi de a determina dacă s-au respectat prevederile legale în vigoare am primit un răspuns care se rezuma la comunicarea propunerii de aviz a CNMI din 2 iunie. Demolarea a survenit după ce vreme de mai mult timp clădirea a fost de vînzare şi nu a fost folosită. Din clădire a rămas o extindere a nucleului iniţial, ce are un alt proprietar.  
>>>începutul articolului>>>

   

Casa Simona Lahovary, Dumbrava Roşie, nr. 13/ A. Vlaicu, nr. 31, sector 2

 

Protecţie: parte dintr-un monument istoric de tip „ansamblu" de grupa valorică A (Parcul Ioanid), Zona Construită Protejată nr. 70 „Parcelarea Ioanid";
Data construirii: 2 corpuri de clădire 1911 şi 1940;
Data demolării: mai;
Bază legală: autorizaţie 72/889.767/05.05.2010 eliberată de PMB în baza avizului DCPNMB 1.235/Z/04.11.2009. Fiind o intervenţie pe un monument de grupa A, era necesar avizul direct al MCPN;
Observaţii: Cu relativ puţin timp înainte de a fi demolată clădirea fusese vandalizată. Clădirea a aparţinut Simonei Lahovary (1881-1936), doamna de onoare a Reginei Maria timp de 30 de ani. OUB a transmis MCPN - DPC o cerere de a analiza legalitatea avizului DCPNMB şi de a ne comunica un răspuns. Nu am primit vreun răspuns la cerere. Pe 19 şi 20 mai, cînd lucrările de demolare încă nu începuseră, Asociaţia Salvaţi Bucureştiul s-a adresat primarului general şi prefectului solicitînd revocarea autorizaţiei, respectiv atacarea în contencios a acesteia, în baza lipsei de legalitate a avizului. Primăria a refuzat să revoce autorizaţia, prefectul nu a intervenit. 
>>>începutul articolului>>>


         

Casa din Calea Moşilor, nr. 106, sector 2

 

Protecţie: parte dintr-un monument istoric de tip „ansamblu” de grupa valorică B (Calea Moşilor), Zona Construită Protejată nr. 1 „Calea Moşilor”;
Data construirii: a doua jumătate a sec XIX-lea, posibile urme anterioare;
Data demolării: neidentificată cu precizie, în perioada aprilie - iulie;
Bază legală: fără autorizaţia demolare;
Observaţii: După ce a stat mai mulţi ani s-a aflat într-o stare avansată de ruinare, timp în care a fost folosită ca adăpost de persoane fără locuinţă, în aprilie s-a prăbuşit parţial. Ulterior proprietarul a demolat-o fără aviz de la DCPNMB. Urmare a sesizării OUB, PMB - Serv. Control Disciplina în Construcţii a analizat cazul şi constatînd lipsa unei autorizaţii a solicitat organelor de urmărire penală verificarea cazului. Citiţi mai mult despre prăbuşirea construcţiei în articolul Atenţie! Cad case!, F. Bălteanu  
>>>începutul articolului>>>

   

Clădire, fost Oficiu Poştal 1, Matei Millo, nr. 10, sector 1

Protecţie: în zona de protecţie a unui monument istoric de grupa B (Palatul Telefoanelor), Zona Construită Protejată nr. 16 „Calea Victoriei";
Data construirii: interbelic;
Data demolării: februarie - martie 2010;
Bază legală: autrizaţie potrivit panoului de şantier: 210/18/M22984/18.02.2009, emitent neprecizat, pe www.pmb.ro (ultima actualizare web 23.12.2010) nu există o autorizaţie de construire sau desfiinţare, pe http://www.primariasector1.ro (ultima actualizare web mart. 2011) nu există o autorizaţie de desfiinţare, autorizaţiile de construire pe februarie 2009 sînt indisponibile;
Observaţii: În timpul demolării, OUB a cerut verificarea legalităţii demolării Corpului de Control al Ministrului Culturii şi un răspuns privind cele constatate, nu am primit vreun răspuns.
 
>>>începutul articolului>>>

 

Material publicat parţial în ediţia tiparită a Observatorului Urban, nr. 7/ ianuarie-martie 2011, sub titlul „Clădiri de patrimoniu dispărute în 2010"  

 

 

Louella ***
Nr comentarii : 4
Comment
Re:
Raspunsul #1 la : 21-12-2011, 07:10:44
Buildings are expensive and not everybody is able to buy it. However, <***> credit loans <***> are invented to aid different people in such kind of hard situations.

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 


Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.