| 13-04-2015 I știre I Florin Bălteanu      

Ce pui pe locul unde a fost școala lui Eliade? Consultare publică PMB

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) str. Mântuleasa, nr. 7-9, Sector 3, București, planșa de reglementări avizată spre neschimbare de arhitectul-șef al PMB - sursa: www.pmb.ro 

Luni, 13 aprilie, este ultima zi în care se pot transmite Primăriei Municipiului București observații în cadrul consultării publice inițiate în mediul on-line de către aceasta privind un proiect de Plan Urbanistic Zonal ce prevede construirea unui ansamblu de locuire, comerț, servicii și birouri pe locul unde a fost școala în care a învățat Mircea Eliade.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) str. Mântuleasa, nr. 7-9, Sector 3, București reglementează construirea mai multor corpuri de clădire - S+D+P+1 (8m), S+D+P+3 (15m), S+D+P+4 (18,5m) și S+D+P+5 (25m). Documentația propune un procent de ocupare a terenului (POT) de maximum 65% și un coeficient de utilizare al terenului (CUT) maxim de 2,4. Noul ansamblu va ocupa la sol 1.763,69 mp, din cei 2.714 mp ai parcelei. Suprafața totală construită a clădirilor este de 6.510mp. Documentația de urbanism este realizată de SC KXL SRL pentru SC S.D. Leader Properties SRL.

Ansamblul se află în Zona Construită Protejată nr. 22 - Mântuleasa. Potrivit regulamentului local de urbanism aferent ei, gradul de protecție este "maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică; sînt permise intervenții care conservă și potentează valorile existente". Zona, în prezent, are reglementat un regim maxim de înălțime de 13m, în mod obișnuit, respectiv 16m, pentru situații particulare.

Clădirea în care a funcționat școala lui Mircea Eliade a fost demolată, în 2003, fără a avea, deși era necesar potrivit legii, avizul de specialitate al Direcției pentru Cultură a Municipiului București. 

Proiectul de PUZ poate fi consultat la adresa www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/pr_dezb_publica.php?catid=1103&termen=in&, tot acolo putîndu-se încărca mesaje. Pînă în momentul de față nu sînt publicate mesaje. Părțile interesate pot solicita organizarea de către PMB a unei dezbateri cu public.

Pentru a descărca planșa de reglementări vizată spre neschimbare de arhitectul șef, click aici. 

Prezentarea proiectului PUZ 

Pentru a încuraja dezbaterea unui proiect ce se referă la un loc cu o semnificație memorială deosebită, parte dintr-un peisaj cultural recurent în opera lui Mircea Eliade, redăm fragmente din prezentarea lui din ultima ședință în care acesta a fost supus atenției Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a PMB, în 12 februarie 2014. Față de forma discutată în CTATU, principalele modificări sînt: adăugarea unui demisol coprului S+P+1 din colțul nord-estic al parcelei și reducerea înălțimii corpului principal de la S+D+P+6E (28m) la S+D+P+5E (25m) corelată cu mărirea amprentei acestuia la sol și împingerea spre stradă a fațadei din alinierea cu clădirea de la intersecția str. Mântuleasa cu Paleologu. Propunerile din forma proiectului supusă analizei CTATU de POT maxim și CUT maxim, respectiv 65% și 2,4, au rămas neschimbate.

Comisia a solicitat reprezentantei proiectantului să vorbească, în susținerea proiectului, despre semnificația culturală a amplasamentului. „Da, este o parcelă cu rezonanță istorică. A fost școala lui Eliade, lucru care ne-a și ajutat... Funcțiunea inițială a terenului ne-a și ajutat să dăm viață ansamblului propus prin acest Plan Urbanistic Zonal. Propunem un ansamblu multifuncțional (locuire, comerț, servicii, birouri) cu un regim de înălțime maxim de P+6E, respectiv 28m [n.r.: în forma PUZ-ului supusă consultării publice în acest moment, se prevede o înălțime de P+5E, de 25m], această înălțime maximă s-a raportat la clădirea din colț care are 25m. Regulamentul de zonă protejată ne permite ca, pentru noile construcții, să putem crește cu 3m, lucru pe care l-am respectat [n.r.: de fapt, regulamentul prevede „înălțimi admise: maximum 13 m, minimum 10 m", „peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. Înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înalțimea clădirilor existente învecinate"]. Indicatorii urbanistici, POT-ul este menținut, CUT-ul este majorat cu 20%, cît prevede legea, crescînd la 2,4 [n.r.: de fapt, este vorba de posibilitatea acordată de legea urbansimului, de a depăși cu 20% CUT-ul anterior stabilit ca maxim]. Din punctul de vedere al retragerilor, alinierea este menținută din zona protejată, respectiv alinierea fostei școli. Acest lucru ne ajută să creăm, sau să menținem identitatea locului. Pe acest teren odinioară a învățat Mircea Eliade. Țesutul existent ne-a dictat conformarea volumetrică. Avem calcan pe cele două laturi, P+1 în nord, P+4 în sud. Din studiul istoric ni s-a recomandat ca noul ansamblu, noua construcție, să reprezinte acea punte de legătură între clădirile existente, întrucît terenul, nefiind construit în prezent, susține acea idee de dezordine și se impune aici un volum care să întregească țesutul. Și din punct de vedere funcțional și spațial-configurativ zona este caracterizată de mixitate funcțională și de eterogenitate din punctul de vedere al țesutului și al fațadelor. Deci nu putem spune clar că există un anumit stil sau specific. Cu toate acestea am încercat, pe partea de volumetrie, ca noul ansamblu să se integreze la ce există în zonă. [...] De menționat că, pe fațada volumelor P+3 și P+4 s-a încercat, oarecum, transpunerea țesutului existent, acea eterogenitate de care vorbeam, faptul că nu există un specific. Poate că nu va arăta chiar așa, dar asta încercăm să sugerăm. [...]
Volumul P+1, care se leagă de casa în stil clasic din nord, poate fi un spațiu dedicat lui Mircea Eliade, poate fi o librărie sau un spațiu comercial sau, oricum, un spațiu deschis publicului. [...]
Culorile folosite vor fi în tonul zonei, nu vor exista discrepanțe. Iar din punct de vedere volumetric, ansamblul propus se încadrează cu vecinătatea, s-a raportat la proporția clădirilor existente și la înălțimea lor. Faptul că nu avem clădiri rectangulare... intenționat am mers pe colțuri ascuțite, pe triughiuri pentru că și țesutul este fragmentat, nu este rectangular", și-a susținut propunerea reprezentanta proiectantului.

Unii membri ai CTATU au observat faptul că studiul istoric nu era suficient consitent în ceea ce privește formularea unor restricții și permisivități, astfel că au insistat pe acest subiect.

Sorin Gabrea, președinte CTATU: „Sînt construcții clasate pe lista de patrimoniu în zonă?"
Reprezentantă proiectant: „Strada Mântuleasa este clasată ca ansamblu de arhitectură, deci toate imobilele de pe strada Mântuleasa, de la un cap, la altul, sînt clasate. Sînt ansamblu de arhitectură.
SG: „Ce este considerat valoros, care este concluzia acestui studiu istoric? Care este elementul care trebuie să fie conservat în zonă?"
Rp: „Castanii sînt primul lucru care mi-ar veni în minte."
SG: „Să se declare întreaga zonă... trebuie să existe niște criterii."
Rp: „Traseul străzii este protejat..."
Dan Marin, membru al CTATU: „Arhitectura nu? Casele nu? Atmosfera? Raportul între construit și spațiu liber?..."
Rp: „Sînt diverse clădiri, unele valoroase, dar nu neapărat cele din imediata vecinătate, altele fără un stil anume, sînt clădiri moderniste, interbelice, clasice, eclectice..."
Casandra Roșu, membru, la acel moment, al CTATU: „Există o concluzie a acestui studiu istoric?"
Rp: „Din punct de vedere al materialelor, studiul nu a intrat foarte mult în detaliu, există niște recomandări la nivel de regim de înălțime, funcțiune și amplasare pe parcelă."
DM: „E vorba de morfologie urbană și mai puțin de stilurile clădirilor... E vorba de niște caracteristici morfologice care pot fi semnificative în raport cu ce se intenționează aici."
Rp: „Cum vorbeam mai devreme: eterogenitatea, lucru pe care am încercat să îl transpunem în volume."
CR: „Dacă toată strada este monument istoric ca ansamblu și o bucată mare din ea se schimbă, există o concluzie a studiului istoric în acest sens?"
Rp: „E doar zona unei clădiri și această clădire, cu toată bunăvoința, și din partea proiectantului, și din partea beneficiarului, se dorește a fi o clădire care să se integreze cu existentul."
[...]
Rp: „Practic țesutul existent ne-a dictat volumetria. Regimul de înălțime propus preia înălțimile existente, P+4, P+3, P+1, iar acel P+6 este retras, amplasat în centrul parcelei, nici nu este observabil din stradă."

Transcriem și concluzia studiului istoric referitoare la regimul de construire admius, studiu semnat de arh. urb. Mihai Țucă, specialist atestat de Ministerul Culturii: „regimul de construire permis va fi stabilit în faza următoare a studiului (Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent acestuia)."

Urmare a punctului de vedere al comisiei, arhitectul-șef a acordat avizul preliminar de urbanism în 3 aprilie 2014 și a considerat că nu mai este necesară o revenire în comisie pentru avizul de urbanism, acordat în 12 decembrie 2014.

*

Cîteva date de context privind construcțiile demolate din str. Mântuleasa, nr. 7 și 9, amplasamentul propunerii PUZ

„Pe aceeași stradă, la numărul 7, se găsește o construcție cu parter și etaj prin supraînălțarea părții centrale, cu deschideri în arc și cu ornamentații simple de zidărie. Casa este compusă din șapte camere și dependințe. În curte mai există încă patru mici construcții. Dosarul clădirii de la Cartea Funciară consemnează pentru această adresă că, pe 1.600m2 teren, există o casă folosită ca „Școala primară de băieți numărul 1". În anul 1942 ea aparținea Ministerului Culturii Naționale - Subsecretariatul de Stat al Școalelor - Direcția Învățământului primar prin Casa Școalelor cu sediul în strada Spiru Haret numărul 12. În anul 1988 clădirea era în proprietate de stat avînd diverse destinații: Antrepriza Construcții Montaj numărul 3; Grădiniță; Dispensar Medical de Întreprindere.

Măntuleasa numărul 9 este o casă cu parter. Intrarea se face din curte printr-o ușă cu arc în plincintru și cu decorațiuni lineare în zidărie. Între partea superioară a ferestrelor și cornișa susținută pe console de lemn se află o bandă decorată cu elemente florale și geometrice. Pe colțurile clădirii se găsesc coloane adosate.
La Arhive, în dosarul casei de la această adresă, figurează următoarele: în anul 1911, Elena Mangâru cumpăra 1.047m2 teren, ca, în anul 1941, Nicolae Mangâru, avocat (din strada Știrbei Vodă numărul 64) să îl moștenească de la mama sa. Atunci pe teren se afla și casa compusă din șase camere, dependințe, două camere de serviciu, garaj și spălătorie. Avocatul Mangâru vinde în anul 1945 clădirea principală și două atenanse (garaj și spălătorie) Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (cu sediul în Bulevardul Carol numărul 33). În anul 1988, casa era proprietate de stat.

La data apariției acestui studiu (2005), clădirile sînt demolate." Se arată în studiul Strada Mîntuleasa - de la 1 la 37 realizat de Victoria Gavril și Carmen Constantinescu (publicat în București. Materiale de istorie și muzeografie, vol XIX/2005, Muzeul Municipiului București, p. 228)

Andreea Răsuceanu, în cartea Cele două Mântulese (Editura Vremea, 2009, pp. 185, 187) o citează pe arh. Marina Echeriu care a învățat în școala de pe str. Mântuleasa, nr. 7 „Școala era una încîntătoare, spune Marina Echeriu. Avea patru săli de clasă dispuse pe un hol central, o lumină cum eu nu am văzut în nici o altă construcție școlară, și am văzut destule în viața mea. Parti-ul și funcționalitatea ei erau atît de bine gîndite, cum rar mi-a fost dat să văd. Exista grădina cu zarzări despre care vorbește Eliade, e plină Mântuleasa de zarzări. Grădinile miroseau, era cu totul altceva. Era o stradă liniștită, cu foarte multe flori și grădini. Acum toate porțile sînt blocate cu tablă, înainte puteai să privești în grădini, de ce să nu privești? [...] Lumina din care am plecat eu de aici în 1964 nu mai există."

În cazul în care v-a plăcut articolul, v-ar putea interesa și:
Calcane noi pe strada Mântuleasa | 25-04-2013 | punctuale | Florin Bălteanu  
Observatorul Urban cere Prefectului Capitalei verificarea actelor care au stat la baza aprobării turnului de pe strada Mântuleasa | 21-08-2009 | știre | Catiuşa Ivanov

 

 


Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

      
Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.