22-01-2015 | analiză | Oana Mihalache  

Distrugerea spațiilor verzi din București – Parcul Tei

Parc Tei, foto O. Mihalache, decembrie 2014 

În ultimii 10 ani, Parcul 8 Mai (Parcul Tei) a fost destul de rar subiectul unor articole în presă, cu două excepții notabile: controversele privind reamenajarea din anul 2007 și decesul unui copil, în 2013, în zona neamenajată din apropiere. Cu toate acestea, peisajul parcului se schimbă de la an la an, uneori în condiții suspecte, fără beneficii evidente pentru locuitorii cartierului și fără ca media sau societatea civilă să tragă vreun semnal de alarmă.

În perioada 2013-2014, zona intrării dinspre Bulevardul Lacul Tei, precum și cea adiacentă debarcaderului, au suferit transformări radicale. După împrejmuiri, defrișări, construcții de platforme și terase, o suprafață cumulată de peste 10% din suprafața parcului funcționeză în regim de proprietate privată. Dacă o parte din amenajări nu au nicio bază legală, restul par a fi rezultatul unei complicități între administrația locală și diverse societăți.

Prin HCL Sector 2 nr. 163/18.12.2007 s-a aprobat concesionarea pe o perioadă de 49 de ani, prin negociere directă, către SC Ines Burger Prodcom SRL a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Bucureşti, în suprafaţă de 7.507 mp (cca. 10% din suprafața parcului), situat în Bucureşti, Bdul Lacul Tei nr. 145, sector 2.

Extras din textul hotărârii: „Art. 1. (1) Se aprobă concesionarea, pe o perioadă de 49 de ani, prin negociere directă, către S.C. INES BURGER PRODCOM. S.R.L., cu sediul în Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 240, bloc 59, parter, Sector 2, București, având datele de identificare CUI: RO 43254; J40/26543, a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Bucuresti, în suprafață de 7.507 mp., situat în Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr. 145, Sector 2, în vederea realizării obiectului de activitate, aferent activului societății. (2) Terenul prevăzut la alin. (1) se identifică potrivit anexelor nr. 1 si 2."

Arhiva de urbanism a Primăriei Sectorului 2 oferă o imagine a succesiunii cronologice a documentelor emise (certificate de urbanism și autorizații de construcție) care vizează lucrări în Parcul Tei:

 • 04.10.2005, AC 1159/53 L/52673, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC, amenajare teren bd. Lacul Tei - Parcul 8 Mai

Comentariu: În 2004 a fost instalat în parc bustul omului politic Heydar Aliyev. În perioada martie-august 2007 au avut loc lucrările de reamenajare a parcului 8 Mai. A fost creat un complex memorial „Heydar Aliyev-lider național al poporului azer", 3 locuri de joacă pentru copii şi un spatiu sportiv, 7 fântani arteziene, un amfiteatru de 100 de locuri. Un comunicat de presă al Ambasadei Republicii Azerbaidjan din 24 septembrie 2007 consemnează că „în Bucureşti a avut loc deschiderea parcului, ce poartă numele liderului național al poporului azer Heydar Aliyev. La ceremonia de deschidere au participat Preşedintele Republicii Azerbaidjan Ilham Aliyev şi Preşedintele Romaniei, Traian Băsescu".

 • 20.10.2005, CU 2627/114 L, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L. RK (reparații capitale), renovare, amenajări bd. Lacul Tei nr. 145 (Parc)
 • 22.11.2005, CU 2929/125 L, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., supraetajare cu două niveluri bd. Lacul Tei nr. 145 (Parc)/Restaurant Brotăcei
 • 19.05.2006, CU 1202/51 L, S.C. COFI-PATI S.R.L., amenajare restaurant Brotăcei bd. Lacul Tei nr. 145
 • 20.01.2006, CU 17/2 L, S.C. INES BURGER S.R.L., concesionare pt. piscină bd. Lacul Tei nr. 145
 • 10.07.2006, AC 723/33 L/ 39015, S.C. COFI PATI PROD S.R.L., consolidare, reamenajare bd. Lacul Tei nr. 145

Comentariu: S.C. Cofi-Pati S.R.L a administrat restaurantul "Anatolia" care a funcționat în fostul local "Brotăcei". După extindere, restaurantul Anatolia a fost mutat și la aceeași adresă s-a deschis, în 2014, centrul de evenimente "The President". S.C. Ines Burger Prodcom SRL și S.C. Cofi-Pati S.R.L au avut administratori comuni (omul de afaceri turc Hüseyin Koyuncu).

 • 16.01.2007, AC 10/1 L/73949, S.C. COFI PATI PROD S.R.L., parcare bd. Lacul Tei nr. 145

Comentariu: Legea 24/2007 referitoare la interdicția construirii pe spațiile verzi (sau a schimbării destinației acestora) a fost publicată în MO la data de 18.01.2007. Art.18 din lege prevede: „(3) Înstrăinarea și atribuirea terenurilor cu spații verzi se efectuează în condițiile prevazute de lege, cu păstrarea destinației de spațiu verde. (4) Schimbarea destinației terenurilor înregistrate in registrul local al spatiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare." Completările ulterioare ale legislației referitoare la construirea pe spațiile verzi nu modifică aceste paragrafe și nu se referă la cazul prorietarilor privați care au dobândit terenul prin concesiune.

 • 08.02.2007, CU 281/11 L 7596, S.C. INES COFI PATI S.R.L., refacere împrejmuire bd. Lacul Tei - Restaurant "Brotăcei"
 • 19.02.2007, AC 143/4 L/10789, S.C. COFI PATI PROD S.R.L., refacere împrejmuire bd. Lacul Tei - Parc 8 Mai
 • 18.12.2007, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 privind concesionarea terenului către SC Ines Burger Prodcom SRL

Comentariu: autorizațiile eliberate pentru "parcare" și "refacere împrejmuire" sunt anterioare Hotărârii Consiliului Local Sector 2 din data de 18.12.2007 prin care se aprobă către SC Ines Burger Prodcom SRL concesionarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului Bucureşti, în suprafaţă de 7.507 mp, situat în Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr. 145, Sector 2.

 • 27.05.2008, CU 1962/61 L 38653, S.C. INES BURGER S.R.L., modernizare restaurant bd. Lacul Tei nr. 145
 • 07.07.2008, CU 2385/109 L 44839, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., renovare, modernizare bd. Lacul Tei nr. 145 - Restaurant "Brotăcei"
 • 22.12.2008, CU 4062/171 L 94362, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., desfiinţare restaurant Brotăcei bd. Lacul Tei nr. 145
 • 24.12.2008, AC 1639/85 L/94368, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., desfiinţare urgenţă bd. Lacul Tei nr. 145
 • 24.12.2009, AC 1256/49 L/84783, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., reconstruire restaurant S+P bd. Lacul Tei nr. 145 - Restaurant "BROTĂCEI"
 • 12.10.2011, AC 1335/41 L 51299, S.C. COFI PATI PROD S.R.L., amenaj. incintă (terase la sol, copertine, pergole) bd. Lacul Tei nr. 145 - Restaurant "BROTĂCEI"
 • 15.02.2013, AC 42/2 L 6967, S.C. INES BURGER PRODCOM S.R.L., prin Plugaru Emilia finalizare lucrări AC 1256/49 L/24.12.2009 bd. Lacul Tei nr. 145 - Restaurant "BROTĂCEI"

Comentariu: Centrul de evenimente "The President", deschis în 2014, menționează pe pagina sa că dispune de "parcare proprie", respectiv zona amenajată care a deservit localul Anatolia. La o estimare aproximativă, după imagini satelitare confruntate cu planurile cadastrale, se poate observa că suprafața ocupată de restaurante/terase(cca. 7.300mp) și parcare (cca. 1.500mp) depășește cu mult suprafața concesionată (7.507 mp).

 • 25.04.2012, AC 176/5 L 33758, CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 pt. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, amenajare parc agrement şi echipament joacă copii bd. Lacul Tei nr. 145-151 - Parcul "TEI"
 • 06.12.2012, AC 137 656/26 L 85235, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, foraj pentru irigare + fântână apă Parcul "8 MAI" - bd. Lacul Tei nr.145-151
 • 11.06.2013, AC 154 271/12 L 35477, CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 pt. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, schimbare soluţie tehnică AC176/5"L"/25.04.2012, bd. Lacul Tei nr. 145-151 - Parcul "TEI-PLUMBUITA"
Comentariu: Cu toate amenajările realizate până acum, parcul este încă în stadiul de "semi-utilizabil". Terenul care aparține ADP, aflat în partea de nord-vest a parcului, este în continuare neîntreținut și se suspectează că acolo s-ar fi produs decesul copilului ucis de câini, în 2013. Primăria s-a eschivat atunci, invocând o altă concesiune către o fundație cu activitate în domeniul sport-agrement. Până la sfârșitul anului 2014, condițiile acelui nefericit accident nu fuseseră complet elucidate.

Nici zona dinspre est nu arată mai bine. Succesiunea de platforme și rampe care coboară spre malul lacului se oprește brusc într-o alee / drum de halaj, accesibilă pe o distanță de doar 300 m. Finisajele au început deja să se degradeze, la fel și locul de joacă amenajat la est de debarcader. Conectat necorespunzător prin alei de acces, într-o zonă care pe vreme ploioasă se transformă în mlaștină, locul de joacă este pustiu în cea mai mare parte a anului.

Această zonă este însă cadrul unui alt proiect grandios imaginat de edili: un parc de distracții cu roți gigantice. În loc să se concentreze pe zonele disfuncționale care pot fi reabilitate cu investiții minime (întreținerea vegetației scapate de sub control, curățarea gunoaielor și a albiei lacului, repararea aleilor, îndepărtarea gardurilor abuzive) Primăria Sectorului 2 continuă pe direcția mobilărilor discutabile (busturi ale unor personalități controversate, fântâni de mare adâncime, tunuri, etc). Dotările viitorului parc de distracții, în special roata de 63 m, vor fi vizibile din incinta ansamblului "Palatului Ghica Tei", monument istoric de categoria A (valoare culturală națională/ internațională), din apropiere.

Restaurantul aflat momentan în construcție este proiectat de firma S.C. CRIDO DESIGN S.R.L., beneficiar fiind S.C. INES BURGER S.R.L. Panoul de șantier este neconform deoarece lipsesc informațiile privind regimul de înălțime și aspectul general al clădirii. Deși ultima autorizație, emisă în februarie 2013, face trimitere la autorizația din decembrie 2009, care specifică faptul că se avizează "reconstruire restaurant S+P", aceste informații lipsesc din panou. Mai grav, se poate constata in situ că respectiva construcție depășește 6m înălțime, și este parțial organizată pe 2 niveluri. Imaginea percepută atât din parc, dar mai ales de pe malul lacului, este de o masivitate agresivă. Suprafața concesionată și împrejmuită a fost în mare parte defrișată și amenajată cu terase. Distanța de la limita amenajărilor până la malul lacului este de max.15 m. Dacă navigația mai era posibilă acum câțiva ani (2011), starea dotărilor și a luciului apei s-a deteriorat până la punctul de a prezenta riscuri majore pentru orice activități de agrement. Un pretext perfect pentru alte investiții de milioane de euro în favoarea unor firme agreate.

Prima etapă a proiectului "Asanarea lacurilor Colentinei" prezentat în 1936 de către directorul UCB (Uzinele Comunale București), ing. N. G. Caranfil, prevedea asanarea si crearea lacurilor Băneasa, Herăstrău, Floreasca și Tei. Canalul ce începea din lacul Tei ajungea până în lacul Fundeni și ar fi asigurat navigația continuă. Proiectul a fost oprit la declanșarea războiului, iar la reluarea lucrărilor, la sfârșitul anilor '40, a suferit modificări considerabile. Astfel, faza a doua a intervențiilor s-a încheiat în perioada anilor '70, incluzând canalul Colentina, lacurile Plumbuita, Pantelimon și Cernica. Modificările aduse proiectului inițial, reluat după o pauză îndelungată provocată de schimbarea regimului politic, au afectat negativ viziunea unitară și coerentă a echipei UCB.

Administrația Dem. I. Dobrescu (1929-1934) intenționa transformarea succesiunii de lacuri din nordul Capitalei într-un element distinctiv de atracție. Sistarea bruscă a proiectului și schimbarea strategiei au fost, în parte, responsabile pentru evoluția negativă a zonei de lacuri, care a ajuns, astfel, unul din elementele disfuncționale din nord-estul Bucureștiului. Acest fenomen este cu atât mai vizibil în cazul Parcului Tei (8 Mai), a cărui amenajare a început în jurul anului 1935, dar a fost încheiată abia spre 1950. Impresia de "neterminat" este pregnantă și este mărturia, atât a unei discontinuități în procesul de proiectare, dar și a dezinteresului administrațiilor locale de după 1990 care, nu numai că nu au avut nicio viziune reparatorie pentru acest punct sensibil al "salbei de lacuri", ci chiar au contribuit la distrugerea lui.

 

Pe acelaşi subiect:
Onțanu nu a dat nici un ban să curețe parcul lui Azerbaidjan I 07.07.2010 I Kamikaze I Roxana Jipa
Onţanu, spaima spaţiilor verzi din sectorul 2 I 28-12-2011 I Cotidianul I Teodora Ţugui 
Încep lucrările la "Disneyland-ul" cu basme românești: Roller coaster şi roată de 20 de etaje I 05-03-2014 I b365.ro I Cristina Macuc
S-a lansat licitația pentru "Disneylandul" cu basme românești. Când încep lucrările I 11-03-2014 I b365.ro
Capitala va avea circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei, în valoare de 17 milioane de euro I 18-12-2014 I Mediafax I Ioan Dornescu  

 

 

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

 
Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.