| 26-11-2015 I punctuale I Florin Bălteanu, Oana Mihalache      

Monument istoric avariat de ISU, cu participarea poliției locale

Vulcănescu nr. 14 - foto: Dana Raicu, Andrei Bălteanu, 25.11.2015

Miercuri, 25 noiembrie 2015, mai multe fragmente din decorația fațadelor monumentului istoric din str. Mircea Vulcănescu 14 au fost distruse de un echipaj ISU. Potrivit vecinilor, acesta a intervenit în urma unei sesizări privind pericolul public de prăbușire prezentat de elementele decorative. 

Locuitorii zonei au declarat pentru Observatorul Urban București că sesizarea organelor statului a fost făcută de un șofer care parcase mașina pe trotuarul de sub consolele îndepărtate și care a apreciat că elementele decorative respective prezintă pericol public de prăbușire. Modul în care s-a efectuat înlăturarea consolelor, prin zdrobire cu barosul, face imposibilă recuperarea sau reconstituirea lor. Au fost distruse elemente decorative din zona balcoanelor și a cornișei prezente pe fațada la stradă, dar și pe cea dinspre curtea imobilului. O parte din fragmentele rezultate în urma intervenției au fost abandonate pe domeniul public, împiedicînd circulația pietonilor. Starea în care se aflau elementele decorative sau alte date de context nu împiedicau extragerea acestora în mod profesionist. Echipajele de pompieri ajunse la fața locului au fost însoțite de către Poliția Locală Sector 1.

Pentru a combate un pericol public de prăbușire, pînă la obținerea unui aviz al Ministerului Culturii care să indice modul de intervenție profesionist necesar pentru a conserva componentele valoroase cultural ale unui monument, se putea limita accesul pietonilor în zonă sau monta plase și alte elemente de protecție pe fațadă.

Potrivit paginii web a PMB, pentru intervenția pe clădirea din Mircea Vulcănescu 14 nu există o autorizație (dar informația este actualizată la cîteva luni). Pagina de internet a Direcției pentru Cultură București (spre deosebire de cea a unor Direcții din țară) nu publică avizele emise de instituție.

Notă legislativă 

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, arată că pentru lucrările de intervenţie în primă urgenţă (inclusiv demolări parțiale) în cazul construcţiilor care prezintă pericol public, autorizația se eliberează (deci este necesară una) de către autoritatea publică competentă (în acest caz PMB) fără a exista documentația tehnico-economică, în cazuri uzuale necesară (inclusiv proiectul tehnic), dar sub condiția realizării și avizării ei pînă la încheierea lucrărilor, a se vedea art. 7, alin. 16. Alin. 16^1 al aceluiași articol arată că respectivele prevederi "se aplică în mod corespunzător şi construcţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) (n.r.: monumentelor și clădirilor din zonele protejate) care prezintă pericol public."

Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, legea specială în acest caz, cea care prevalează, arată că orice intervenție asupra unui monument istoric se face doar "pe baza şi cu respectarea avizului" Ministerului Culturii / Direcției pentru Cultură a Municipiului Bucureşti (art. 23, alin. 1). Legea prevede unele condiții ale intervenției în situații de urgență: avizul este dat fără consultarea Comisiei Monumentelor Istorice, dar intervențiile trebuie să fie reversibile (art. 26, alin. 2). 

Atît prevederile Legii Monumentelor cît și cele ale Legii Construcțiilor sau ale Codului Penal arată că intervențiile neautorizate pe monumentele istorice soldate cu distrugeri sînt considerate infracțiuni.

Avînd în vedere că intervenția a avut loc pe un monument istoric, competența îi revenea Poliției Locale a Municipiului București, nu celei de sector.  

 

 


 


  

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

      
Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.