| 11-08-2015 I din tara I Florin Bălteanu      

Se caută donatori pentru restaurarea bisericii greco-catolice din Roșia Montană

Biserica greco-catolică din Roșia Montană - foto: F. Bălteanu, 14.08.2013

Una dintre clădirile intrate în acest an în programul "Adoptă o Casă la Roșia Montană" este biserica greco-catolică. Aceasta este clasată în Lista Monumentelor Istorice. A fost realizată sub influența barocului tîrziu, în 1741. Are un edicul pe latura sudică construit ulterior, în același secol. Clădirea se remarcă prin înălțime (53,3 m la vîrful crucii) și nivelul tehnic atins de care dulgherii vremii care au realizat un coif pentru turnul principal de 32 m (înălțime comparabilă cu cea a unui bloc de locuințe de P+10 etaje). Prin pogramul, derulat de asociațiile Alburnus Maior și Arhitectură I Restaurare I Arheologie (ARA), sînt întreprinse acțiuni de salvare și restaurare a clădirilor istorice valoroase care aparțin locuitorilor statornici și comunității din Roșia Montană.

În campania 2015 a programului „Adoptă o casă la Roșia Montană" pentru biserica greco-catolică se dorește realizarea unor studii de fundamentare a deciziilor de restaurare: studiu geotehnic, ridicare topografică, studiu de parament, studiu biologic, studiu istoric, expertiza tehnică și proiectul de structură. Preliminar, pot fi schițate cîteva direcții de intervenție viitoare: restaurarea paramentului exterior, cu sublinierea urmelor și detaliilor istorice, refacerea învelitorii din șindrilă. Deși o parte importantă a fondurilor necesare este asigurată din Timbrul Arhitecturii de către Uniunea Arhitecților din România și Ordinul Arhitecților, este nevoie și de alte donații. Dintr-un necesar în 2015 de 36.700 lei, au fost strînși 11.700 lei (31,9%).

În program sînt înscrie 10 clădiri. Intervențiile vizate de program variază de la cele de urgență pentru salvarepunerea în siguranță a obiectivelor, la restaurării de finisaje. Pentru a afla mai multe despre proiectele incluse în program puteți consulta pe site-ul www.adoptaocasa.ro pagina fiecărei clădiri, prezentarea activităților și costurile pe care acestea le presupun. Puteți ajuta prin muncă voluntară, cu bani și produse. Donații se pot realiza prin transfer bancar sau direct prin PayPal în contul dedicat exclusiv programului Adoptă o Casă la Roșia Montană, deschis de asociația Alburnus Maior.

 

_________________________________ 

Preluăm mai jos, într-o formă prescurtată, prezentarea bisericii greco-catolică din Roșia Montană - documente de arhitectură II, caiet documentar publicat în 2012 de asociația Arhitectură I Restaurare I Arheologie.

Biserica greco-catolică este așezată pe o coastă domoală care coboară spre valea pîrîului Roşia (Foieş) în zona Orlea, într-unul din nucleele comunei Roșia Montană, în apropiere de biserica ortodoxă, accesul în galeria magistrală Sf. Cruce, actualele sedii ale primăriei și poliției.

Clădirea se înscrie în tipologia dominantă a zonei, universală şi atemporală, caracterizată de volumetria tripartită, crescătoare - absidă, navă, turn -, de silueta specifică dată de acoperișurile cu pante repezi şi de expresivitatea materialelor de construcţie.

Turnul bisericii este cu mult mai înalt decît turnurile celorlalte lăcașuri de cult de la Roşia Montană şi neobişnuit de înalt în contextul general al zonei - 25,9 m la streașină și 53,3 m la vîrful crucii, față de 30,1 / 36,9 m la biserica romano-catolică din localitate, 18/ 33,8 m la biserica ortodoxă din Corna, 18,2 / 32,7 m la biserica ortodoxă din Roșia Montană etc. Structura de lemn a șarpantei, bine încastrată în construcția de piatră a turnului, coborînd două etaje sub cota foișorului se ridică pe o înălțime mai mare decît a părții de zid. Ea reprezintă, cu siguranță, una dintre cele mai spectaculoase realizări tehnice locale dulgherești. Doar construcția de lemn a coifului turnului se înalță 32 m, peste înălțimiile majorității bisericilor din localitate.

Configuraţia spaţiului interior, cu nava divizată în trei travee alungite acoperite cu bolţi a vela supraînălţate, susţinute pe pilaştri angajaţi masivi, ordonanţa arhitecturală exterioară - aplatizată, aproape grafică pe corpul bisericii, pronunţată şi bogată pe ediculul de pe latura sudică (construit într-o etapă secundă, în acelaşi secol XVIII) - sau compoziţia acoperirii turnului indică o filiaţie barocă tîrzie. Mobilierul arhitectural interior (amvon, analoghion, strane) poartă aceeaşi expresie stilistică.

Decoraţia exterioară (pilaştrii şi ancadramentele plate ale ferestrelor, cornişa bogat profilată de sub streaşină şi chenarele din culoare ale turnului) a fost în mare parte distrusă la ultima reparaţie a bisericii. Se conservă încă un singur pilastru şi un fragment de cornişă rămase în construcţia de lemn adosată turnului pe latura de nord.

Biserica greco-catolică poartă memoria celui care a fost considerat unul dintre importanții românii ardeleni ai veacului al XIX-lea, Simion Balint, capelan în această biserică din 1834, apoi preot paroh din 1843 şi protopop al districtului Bistra din 1862 pînă la moarte, în 1880. Simion Balint a luptat, la 1848, alături de Avram Iancu, fiind prefect al Legiunii Arieşului.

Mormîntul lui Simion Balint se află lîngă biserică, aproape de zidul sudic al turnului.

În apropierea bisericii greco-catolice se află casa parohială, ridicată la 1854 de Simion Balint, clădire aflată, de asemenea, în programul „Adoptă o casă la Roșia Montană".

 

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 


Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.