| 03-07-2015 I analiză I Oana Mihalache      

Situația monumentelor din București aflate în afara zonelor protejate

Monumente aflate înafara zonelor protejate

În perioada martie-iunie a anului 2015, Observatorul Urban a întreprins un studiu de teren constând în inventarierea monumentelor aflate în afara zonelor protejate din Bucureşti. Scopul acestui studiu a fost, dincolo de obţinerea unor statistici, generarea unei vederi de ansamblu asupra patrimoniului vulnerabil şi sensibilizarea publicului faţă de valoarea monumentelor mai puţin accesibile sau cunoscute. Lista monumentelor istorice, singurul document oficial accesibil publicului larg, nu conţine imagini sau informaţii suplimentare privind valoarea clădirilor şi este actualizată la intervale prea mari (5 ani) ca să poată ilustra schimbările rapide din teren.

Precizări metodologice

Baza cercetării a constituit-o Lista Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în 2010 (LMI 2010). S-au avut în vedere clasările și declasările ulterioare.

Au fost inventariate clădirile monument aflate în afara zonelor construite protejate (HCGMB nr. 279/2000) și a zonei protejate din PUZ Sector 6 (HCGMB nr. 278/2013).

Nu au fost inventariate siturile arheologice, monumentele de for public, funerare, parcelările monument. Clădirile studiate au fost evaluate, în principal, pe baza observării stării exterioare. Nu au făcut obiectul studiului: investigarea stării interioarelor, expertiza structurală detaliată, evaluarea calității eventualelor lucrări de restaurare a picturii clădirilor de cult etc. Inventarierea nu a avut la bază fișa monumentelor sau studii amănunțite (de ex.: de structură).

Pentru a contura imaginea potențialului cultural înmagazinat de un monument istoric, în funcție de starea fizică de conservare și natura intervențiilor pe care le-a suportat, acesta a fost încadrat într-una din următoarele grupe:
stare bună - monumente cu deteriorări minime ale finisajelor / structurii și intervenții minime / reversibile; monumente mai degrabă în stare medie, dar care și-au păstrat caracteristicile pentru care sunt protejate. Deoarece nu au fost găsite monumente în stare foarte bună (conservare-restaurare exemplară, fără intervenții ulterioare de tipul extinderi sau reamenajări), s-a renunțat la raportarea la această categorie. Situația din teren a determinat și o relaxare a exigențelor pentru încadrarea în categoria „stare bună".
stare medie - monumente cu deteriorări medii ale finisajelor, fără afectare structurală și cu intervenții reversibile. În această categorie au fost încadrate și clădirile reabilitate termic, când imaginea acestora a fost modificată în mod semnificativ, fără a exista certitudinea că se va putea reveni la starea inițială. Au fost incluse monumentele mai degrabă în stare degradată, dar care și-au păstrat caracteristicile pentru care sunt protejate.
stare degradată - monumente cu deteriorări importante ale finisajelor, cu indicii de afectare structurală, cu intervenții și modificări majore. În general, în această categorie au fost incluse și monumentele al căror aspect a fost drastic modificat prin reabilitare termică, mansardare, supraetajare, etc., uneori până la punctul în care identificarea lor a devenit dificilă.
stare de ruină / colaps - monumente cu degradări majore, a căror structură este afectată și / sau este expusă intemperiilor, monumente abandonate și vandalizate sistematic, monumente prăbușite parțial, monumente desfigurate până la imposibilitatea identificării lor. Această categorie nu a fost corelată cu lista clădirilor expertizate din punct de vedere al riscului seismic.
monumente dispărute / declasate - obiective din LMI 2010, astăzi inexistente pe teren (demolate cu sau fără declasare) și obiective declasate (unele existente pe teren). 
monumente neidentificate - obiective din lista monumentelor care nu au putut fi identificate în teren, fie datorită unor erori de înregistrare a numărului poștal (în majoritatea cazurilor) fie datorită faptului că datarea sau descrierea construcției din LMI nu corespund situației din teren. Această categorie face ca bilanțul final al studiului să poată conține o eroare de câteva unități reprezentând clădirile care, din informații insuficiente, nu au putut fi încadrate corespunzător.

Monumentele istorice de tip ansamblu, altele decât parcelările, au fost evaluate unitar, prin mediere, chiar dacă ansamblurile conțin corpuri cu stare diferită. Evaluarea tinde spre o ilustrare a procentului din ansamblu care este afectat / cu potențial de reabilitare.

 

Bilanțul inventarierii, pe sectoare:

 

Sector

Stare bună

Stare medie

Degradate

Ruină/ colaps

Demolate

/declasate

Neidentificate

TOTAL

1

34

35

27

8

20

2

125

2

20

32

16

10

8

1

87

3

27

35

18

13

5

3

101

4

8

5

1

-

-

-

14

5

2

8

11

-

1

1

23

6

2

2

2

1

-

1

8


93

117

76

31

34

10

361


Bilanț în procente, raportat la totalul monumentelor aflate în afara zonelor protejate:

Stare bună - 25,8%
Stare medie - 32,4%
Degradate - 21%
Ruină/colaps - 8,6%
Dispărute - 9,4%
Neidentificate - 2,8%

Alte statistici:

  • Monumente categoria A (de importanță națională) aflate în afara zonelor protejate - 17

Sunt 2 monumente de categorie A în sectorul 1, 4 în sectorul 2, 7 în sectorul 3, 3 în sectorul 4, 1 în sectorul 6. Din cele 15 monumente de categoria A, 5 sunt în stare de colaps/ruină: Ansamblul "Sucursala Ford" (parțial demolat, corpul rămas este în stare foarte proastă), Moara lui Assan (în ruină), Conacul Cantacuzino, Curțile Dudești-Cioplea (utilizat impropriu, riscă prăbușire parțială), Fabrica de țevi "Republica" (abandonată, șarpanta a început să se prăbușească), Ruinele Mănăstirii "Chiajna" de la Giulești (neasigurate contra unui eventual colaps).

O treime din monumentele de categorie A din București sunt în stare de degradare foarte avansată. Trei monumente au fost clasate recent (Circul de Stat, Aeroportul „Aurel Vlaicu" și Crematoriul „Cenușa"). Cele două case monument de categorie A sunt "Casa Eliad" de pe bd. Mircea Vodă 5, recent restaurată, casa de târgoveţ de pe Calea Şerban Vodă 33, azi sediu al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice și casa de târgoveț de pe str. Orzari 63, momentan nelocuită și aflată în stare degradată. 

  • Monumente declasate - 15
Cele mai multe declasări (12) s-au făcut în limita sectorului 1, majoritatea construcțiilor având funcțiunea de locuință.
  • Monumente dispărute - minim 35 (posibil să se adauge și dintre cele neidentificate)

Mai puțin de jumătate din monumentele dispărute au fost și declasate prin ordin al Ministerului Culturii și Patrimoniului. Din sectoarele 1 și 2 au dispărut cele mai multe monumente nedeclasate (câte 8 monumente din fiecare sector). N-au fost luate în considerare și construcțiile demolate aparținând ansamblurilor monument istoric (Moara lui Assan, Fabrica de bere Luther).

  • Monumente clasate recent (2009-2015) - 6

• B-II-a-A-21028 Crematoriul "Cenuşa" din calea Şerban Vodă nr. 183, sectorul 4, 1925-1934
• B-II-a-B-21033 Muzeul Aviaţiei, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, 1915
• B-II-m-B-21046 Biserica "Sf. Nicolae" şi "Sf. Mucenic Miron" , str. Victor Daimaca nr. 1, sect. 1, 1946
• B-II-m-A-20964 Circul de Stat - pavilionul central, Aleea Circului nr. 15 sector 2 1960-1961
• "Terminal pasageri - Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu", şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, 1947-1952 (categoria A).
• B-IV-m-B-20955 Conacul Golescu - Grant, aleea Ţibleş nr. 64, sectorul 6, cca.1870

  • Monumente din categoria patrimoniu industrial - 15

• B-II-a-A-18091 Halele Uzinei "Malaxa", Bd. Basarabia 256 sector 3, 1933
• B-II-a-A-18092 Fabrica de țevi "Republica", Bd. Basarabia 256A sector 3, 1936-1938
• B-II-m-B-18649 Fabrica de țesături "7 Noiembrie", Calea Dudești 188 sector 3 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX
• B-II-a-B-18821 Fabrica de țigarete „Belvedere", Șos. Giulești 1-3 sector 6, sf. sec. XIX - înc. sec. XX
• B-II-m-B-18896 Fostă clădire industrială, Str. Hagi Moscu Maria 5 sector 1, prima jum. sec. XX
• B-II-m-B-18922 Tipografia „Cartea Românească", Bd. Iancu de Hunedoara 56-60, prima jum. sec. XX
• B-II-m-B-18947 Stația de Pompare Grozăvești, Splaiul Independenței 235-237 sect 6, sf. sec. XIX - înc. sec XX
• B-II-a-B-19313 Fabrica de bere - "Luther", Șos. Orhideelor 46 sector 1, 1869
• B-II-m-B-19321 Întreprinderea „Uzinele Chimice Române",Șos. Panduri 71-75 sector 5 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX
• B-II-m-B-19412 Fosta Manutanță a Armatei, Calea Plevnei 143 sector 1 sf. sec. XIX
• B-II-m-B-19413 Fabrica de pâine, Calea Plevnei 145 sector 1, sf. sec. XIX
• B-II-m-B-19501 Palatul și Fabrica de bere "Bragadiru", Calea Rahovei 147-159 sector 5 1894-1895
• B-II-m-B-19461 Uzina electrică Filaret, Str. Popescu Candiano g-ral 2, sect4, sf. sec. XIX
• B-II-m-A-19692 Moara lui Assan, Str. Silozului 25 sector 2, 1853
• B-II-a-A-20926 Ansamblul "Sucursala Ford", Calea Floreasca 159 sector 1, 1935

Situația patrimoniului industrial este eterogenă, variind de la abandon total și ruină până la reabilitare parțială și utilizare curentă. Totuși, în ansamblu, este categoria de patrimoniu cu cel mai mare procent de construcții foarte degradate sau demolate (integral sau parțial).

  • Clădiri de cult - 16

• B-II-a-A-18157 Mănăstirea Mărcuța, Str. Biserica Mărcuța 8 sector 2, sec. XVI - XVIII
• B-II-m-B-18511 Biserica „Sf.Nicolae" - Dudești, Str. Credinței 2A sector 3 înc. sec. XIX
• B-II-m-B-18735 Biserica „Sf. Sofia" - Floreasca, Calea Floreasca 216 sector 1, sec. XVIII
• B-II-m-A-18759 Biserica „Nașterea Maicii Domnului" - Foișor, Str. Foișorului 119 sector 3, 1745
• B-II-m-B-19014 Biserica „Sf. Dumitru" - Slobozia, Str. Leon Vodă 3 sector 4, 1743
• B-II-m-B-19219 Biserica "Buna Vestire" - Dobroteasa, Bd. Mircea Vodă 35B sector 3 1887-1892,sec.
• B-II-a-B-19387 Ansamblul Bisericii Cărămidarii de Jos, Str. Piscului 1-3 sector 4 jum. sec. XIX - XX
• B-II-m-B-19450 Biserica "Sf. Împărați Constantin și Elena" Str. Popa Nan 47bis sect 2 , 1910-1918, sf. sec.XVIII - sec. XIX
• B-II-m-A-19500 Biserica „Sf. Atanasie și Chiril" - Bucur, Str. Radu Vodă 33 sector 4 sec. XVIII
• B-II-m-A-19650 Ruinele Mănăstirii "Chiajna" de la Giulești, Drumul Săbăreni f.n. sector 6, sec. XVIII
• B-II-m-B-19753 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Alexe, Calea Șerban Vodă 123 sector 4, 1812, jum. sec. XIX -înc. XX
• B-II-m-B-19755 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril" - Manu Cavafu, Bd. Gh Șincai. 4 sector 4, sec. XVII
• B-II-m-B-19779 Templu mosaic, Str. Toneanu Vasile 48 sector 3 prima jum. sec. XX
• B-II-m-B-19829 Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena" - Tabaci, Calea Văcărești 143 sector 3
• B-II-m-B-19882 Biserica „Înălțarea Domnului" - Târcă, Calea Vitan 142 sector 3, 1820
• B-II-m-B-21046 Biserica "Sf. Nicolae" şi "Sf. Mucenic Miron" , str. Victor Daimaca nr. 1, sect. 1, 1946

În ansamblu, clădirile de cult au cea mai bună situație, multe dintre ele fiind recent restaurate sau în curs de restaurare, la data efectuării studiului.

  • Clădiri publice - 31

Au fost identificate: Aeroportul "Aurel Vlaicu", Muzeul Aviației, Circul de Stat, Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant", Fostele Grajduri ale Societăţii Naţionale de Îngrijire a Cailor (actual Institutul de Bioresurse Alimentare), Halele Obor, Gara Obor, Gara de Nord, Palatul Căilor Ferate Române (sediul Ministerului Transporturilor), Liceul Emil Racoviță, Liceul Gheorghe Șincai, Şcoala primară "C. Bosianu" (actual şcoala nr. 80), Cămin cultural "C. Bosianu", Liceul industrial "Timpuri Noi", Grădinița nr.135 (strada Maşina de Pâine 65), Policlinica str. Maşina de Pâine, Grădinița str. Maica Domnului 63, Policlinica de pe Bd. Iancului 3, Maternitatea Polizu, Facultatea de Medicină Veterinară, Institutul Medico-Militar, Crematoriul "Cenușa", Palatul Şcoalei Politehnice și Vechea Şcoală de meserii, azi Universitatea Politehnică Str. Gh.Polizu 1-7, Vama Antrepozite (Calea Rahovei 196), Primăria sector 1 (Bd. Banul Manta 9), Casa Eliad (Centrul Cultural Casa Artelor, sector 3), Muzeul memorial T.Arghezi, Muzeul memorial G. Călinescu, Casa memorială Bacovia, Casă de târgoveţ pe Calea Şerban Vodă 33, azi sediu al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice.

Concluzii: 

Starea generală a monumentelor aflate în afara zonei protejate a fost puternic influenţată de tipul şi funcţiunea fiecărei construcţii. Clădirile de cult şi cele publice (în special învăţământ) au beneficiat în cea mai mare măsură de reparaţii şi restaurări, din bugetul local sau fonduri europene. Un aspect negativ al acestor reabilitări este faptul că lucrările au fost uneori de calitate îndoielnică (placări cu polistiren, consolidări grosolane, materiale ieftine), imaginea originală a monumentelor fiind afectată. Clădirile de patrimoniu industrial sunt în stare degradată şi foarte degradată, restaurările izolate vizând numai faţade sau părţi dintr-un ansamblu. Categoria cea mai afectată este cea a caselor monument. Mai mult de jumătate au suferit modificări, mergând de la reabilitări termice până la supraetajări. Aspectul este uneori atât de alterat încât inspecţia vizuală nu mai este suficientă pentru a delimita o reabilitare de o reconstrucţie totală. Tot categoria locuinţelor individuale a înregistrat cele mai multe demolări neautorizate.

Studiul s-a desfășurat în perioada martie - iunie. Există posibilitatea ca unele monumente să fi suferit modificări în acest interval. La data inventarierii, lista monumentelor actualizată pentru anul 2015 nu era publicată. 

Materialul infografic, hărțile și fotografiile vor fi publicate integral pe www.observatorulurban.ro.

 


  

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

      
Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.